Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.


 Zapewniamy swoim wychowankom codzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Ponadto oferujemy dzieciom całodzienne wyżywienie. W bieżącym roku  szkolnym koszt dziennej stawki żywieniowej wynosi 9 zł. (za 3 posiłki). W naszym  przedszkolu rodzice nie ponoszą kosztów opłaty stałej tzw. czesnego.


Przedszkole Specjalne w Radomsku prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i  korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są  dzieci z różnymi niepełnosprawnościami:

 • intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • ruchową, w tym z afazją
 • niesłyszące lub słabosłyszące
 • niewidome lub słabowidzące
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 4 grupach wychowawczych, podzielonych według  rodzaju i stopnia niepełnosprawności (np. grupa dzieci autystycznych) i obejmują dzieci w wieku od 3 do 9 lat.


 W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant ruchowy
 • muzykoterapeuta
 • pomoc n-la ds. medycznych - pielęgniarka dyplomowana

Głównym celem kadry pedagogicznej przedszkola jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspakajanie podstawowych potrzeb swoich wychowanków:

 • bezpieczeństwa,
 • kontaktu z ludźmi,
 • potrzebę zabawy,
 • potrzebę pełnej aktywizacji.

 Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności,  ukierunkowujemy i wspomagamy  ich rozwój. Jednocześnie staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym celu nasza placówka współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku i innymi poradniami specjalistycznymi.

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sale zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczone zabawki. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.