Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.


 Zapewniamy swoim wychowankom codzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Ponadto oferujemy dzieciom całodzienne wyżywienie. W bieżącym roku  szkolnym koszt dziennej stawki żywieniowej wynosi 9 zł. (za 3 posiłki). W naszym  przedszkolu rodzice nie ponoszą kosztów opłaty stałej tzw. czesnego.


Przedszkole Specjalne w Radomsku prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i  korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są  dzieci z różnymi niepełnosprawnościami:

 • intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • ruchową, w tym z afazją
 • niesłyszące lub słabosłyszące
 • niewidome lub słabowidzące
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 4 grupach wychowawczych, podzielonych według  rodzaju i stopnia niepełnosprawności (np. grupa dzieci autystycznych) i obejmują dzieci w wieku od 3 do 9 lat.


 W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant ruchowy
 • muzykoterapeuta
 • pomoc n-la ds. medycznych - pielęgniarka dyplomowana

Głównym celem kadry pedagogicznej przedszkola jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspakajanie podstawowych potrzeb swoich wychowanków:

 • bezpieczeństwa,
 • kontaktu z ludźmi,
 • potrzebę zabawy,
 • potrzebę pełnej aktywizacji.

 Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności,  ukierunkowujemy i wspomagamy  ich rozwój. Jednocześnie staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym celu nasza placówka współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku i innymi poradniami specjalistycznymi.

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sale zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczone zabawki. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.