Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole Specjalne w Radomsku rozpoczęło swą działalność 1 września 1991r.  jako  pierwsza  tego  typu  placówka w ówczesnym województwie piotrkowskim.  Przez  osiem  pierwszych  lat  funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Z dniem 1 lipca 1999r. stało się placówką samodzielną, podległą Gminie Miasta Radomska.

Siedzibą Przedszkola Specjalnego jest obiekt po byłym Publicznym Przedszkolu nr 7, przy  ul. Piastowskiej  10 a.  Przebudowa  pomieszczeń i  modernizacja  placówki  w  1991r.  przystosowała  budynek do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych.  W  wyniku adaptacji budynku powstały cztery sale dydaktyczne, bogato wyposażona sala rehabilitacji ruchowej, gabinet psychologiczno - logopedyczny i gabinet medyczny.

Wraz z przygotowaniem odpowiedniej bazy lokalowej w przedszkolu zadbano również o dobór wyspecjalizowanej kadr y pedagogicznej. Obecnie pracuje tu 9 nauczycieli – oligofrenopedagogów, z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz muzykoterapeuta, logopeda, psycholog i rehabilitant. Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, których w opiece nad dziećmi wspiera pomoc nauczyciela.

Ponadto w celu  prawidłowego funkcjonowania  placówki,  w  przedszkolu zatrudnieni są: kierownik ds. gospodarczych, 2 pracownice kuchni, dozorca i konserwator urządzeń. Wszystkie dzieci zostały objęte opieką medyczną, nad stanem ich zdrowia czuwa stale pielęgniarka dyplomowana. Pierwszym  koordynatorem  pracy przedszkola w latach 1991 – 2004 była mgr Barbara  Sparażyńska, po niej w latach 2005 - 2009 funkcję tę objęła mgr Katarzyna Gzik. Obecnie  funkcję dyrektora  Przedszkola Specjalnego w Radomsku pełni mgr Maria Klauza.

Przedszkole ma charakter placówki opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, zapewniającej rodzicom pomoc w zakresie opieki wychowawczej i przygotowującej wychowanków do podjęcia nauki w szkole.

Podstawowym celem placówki jest wszechstronny rozwój   wychowanków, umożliwienie im integracji i optymalnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Równorzędnym celem jest wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz  wieloprofilowe   usprawnianie   poprzez   reedukację   i   rewalidację.