Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole Specjalne w Radomsku rozpoczęło swą działalność 1 września 1991r.  jako  pierwsza  tego  typu  placówka w ówczesnym województwie piotrkowskim.  Przez  osiem  pierwszych  lat  funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Z dniem 1 lipca 1999r. stało się placówką samodzielną, podległą Gminie Miasta Radomska.

Siedzibą Przedszkola Specjalnego jest obiekt po byłym Publicznym Przedszkolu nr 7, przy  ul. Piastowskiej  10 a.  Przebudowa  pomieszczeń i  modernizacja  placówki  w  1991r.  przystosowała  budynek do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych.  W  wyniku adaptacji budynku powstały cztery sale dydaktyczne, bogato wyposażona sala rehabilitacji ruchowej, gabinet psychologiczno - logopedyczny i gabinet medyczny.

Wraz z przygotowaniem odpowiedniej bazy lokalowej w przedszkolu zadbano również o dobór wyspecjalizowanej kadr y pedagogicznej. Obecnie pracuje tu 9 nauczycieli – oligofrenopedagogów, z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz muzykoterapeuta, logopeda, psycholog i rehabilitant. Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, których w opiece nad dziećmi wspiera pomoc nauczyciela.

Ponadto w celu  prawidłowego funkcjonowania  placówki,  w  przedszkolu zatrudnieni są: kierownik ds. gospodarczych, 2 pracownice kuchni, dozorca i konserwator urządzeń. Wszystkie dzieci zostały objęte opieką medyczną, nad stanem ich zdrowia czuwa stale pielęgniarka dyplomowana. Pierwszym  koordynatorem  pracy przedszkola w latach 1991 – 2004 była mgr Barbara  Sparażyńska, po niej w latach 2005 - 2009 funkcję tę objęła mgr Katarzyna Gzik. Obecnie  funkcję dyrektora  Przedszkola Specjalnego w Radomsku pełni mgr Maria Klauza.

Przedszkole ma charakter placówki opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, zapewniającej rodzicom pomoc w zakresie opieki wychowawczej i przygotowującej wychowanków do podjęcia nauki w szkole.

Podstawowym celem placówki jest wszechstronny rozwój   wychowanków, umożliwienie im integracji i optymalnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Równorzędnym celem jest wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz  wieloprofilowe   usprawnianie   poprzez   reedukację   i   rewalidację.