Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rodzaje zajęć

 • • Zajęcia obowiązkowe
 • • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 • • Zajęcia ze specjalistami
 • • Zabawa
 • • Pobyt na świeżym powietrzu

W naszym przedszkolu zajęcia planuje się, organizuje i prowadzi w oparciu o opracowane przez nauczycieli dla każdego dziecka Indywidualne Programy Terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Ponadto w pracy dydaktycznej wykorzystuje się miesięczne plany pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, dotyczące całej grupy.

Codziennie w przedszkolu organizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia obowiązkowe organizowane przez nauczycielkę, prowadzone z całą grupą, czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Realizowane treści dotyczą wszystkich dziedzin wychowania przedszkolnego.
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycielkę, w czasie których praca dostosowana jest do potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka. Dotyczą one m.in. stymulacji zmysłów, rozwijania umiejętności komunikowania się, przygotowania do czytania, pisania i liczenia.
 • Zajęcia ze specjalistami
  • Zajęcia logopedyczne: zabawy i ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikowania się, prowadzone przez logopedę.
  • Zajęcia rehabilitacyjne: specjalistyczne ćwiczenia  usprawniające, prowadzone pod kierunkiem  rehabilitanta.
  • Zajęcia z psychologiem: stymulacja rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
  • Muzykoterapia: aktywizujące zabawy i ćwiczenia przy akompaniamencie pianina; techniki relaksacyjne, sprzyjające odreagowaniu napięć, prowadzone przez muzykoterapeutę.
 • Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka: spontaniczna, z udziałem nauczycielki, wg określonych zasad. Do zabaw samorzutnych należą zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe i badawcze. Nasze dzieci najczęściej wybierają zabawy organizowane przez nauczycielkę, do których zalicza się zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe oraz inscenizowane.
 • Pobyt na świeżym powietrzu - w miarę możliwości i sprzyjającej aurze. Wyjścia do ogrodu przedszkolnego, na spacery i wycieczki w okolice przedszkola oraz dalsze, celem urozmaicenia pobytu dzieci na dworze, poszerzania ich spostrzeżeń i doświadczeń w zetknięciu z nieco odmiennym otoczeniem.