Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rodzaje zajęć

 • • Zajęcia obowiązkowe
 • • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 • • Zajęcia ze specjalistami
 • • Zabawa
 • • Pobyt na świeżym powietrzu

W naszym przedszkolu zajęcia planuje się, organizuje i prowadzi w oparciu o opracowane przez nauczycieli dla każdego dziecka Indywidualne Programy Terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Ponadto w pracy dydaktycznej wykorzystuje się miesięczne plany pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, dotyczące całej grupy.

Codziennie w przedszkolu organizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia obowiązkowe organizowane przez nauczycielkę, prowadzone z całą grupą, czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Realizowane treści dotyczą wszystkich dziedzin wychowania przedszkolnego.
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycielkę, w czasie których praca dostosowana jest do potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka. Dotyczą one m.in. stymulacji zmysłów, rozwijania umiejętności komunikowania się, przygotowania do czytania, pisania i liczenia.
 • Zajęcia ze specjalistami
  • Zajęcia logopedyczne: zabawy i ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikowania się, prowadzone przez logopedę.
  • Zajęcia rehabilitacyjne: specjalistyczne ćwiczenia  usprawniające, prowadzone pod kierunkiem  rehabilitanta.
  • Zajęcia z psychologiem: stymulacja rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
  • Muzykoterapia: aktywizujące zabawy i ćwiczenia przy akompaniamencie pianina; techniki relaksacyjne, sprzyjające odreagowaniu napięć, prowadzone przez muzykoterapeutę.
 • Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka: spontaniczna, z udziałem nauczycielki, wg określonych zasad. Do zabaw samorzutnych należą zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe i badawcze. Nasze dzieci najczęściej wybierają zabawy organizowane przez nauczycielkę, do których zalicza się zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe oraz inscenizowane.
 • Pobyt na świeżym powietrzu - w miarę możliwości i sprzyjającej aurze. Wyjścia do ogrodu przedszkolnego, na spacery i wycieczki w okolice przedszkola oraz dalsze, celem urozmaicenia pobytu dzieci na dworze, poszerzania ich spostrzeżeń i doświadczeń w zetknięciu z nieco odmiennym otoczeniem.