Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest Przedszkole Specjalne w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 10a, reprezentowane przez Dyrektora
 • kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502 740 777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
 • dane osobowe dzieci oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podejmowanie akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Przedszkola Specjalnego, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcą danych osobowych będą:
  • podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami
  • organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • dane osobowe uczniów będą przechowywane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres ich edukacji
   w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu wycofania zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Przedszkola Specjalnego w Radomsku jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział
 • dane osobowe oraz dzieci oraz ich rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania